15.1.2015
ESAM kuruluş amacı ESAM, 1991 yılında eğitim ve sağlık alanında uzman haberciler tarafından “eğitimli gazeteci, sağlıklı haber” anlayışı ile kuruldu. Kurulduğu günden bu yana eğitim ve sağlık alanında haberciliğin kalitesini artırmak, mesleki dayanışmayı sağlamak, halkın doğru bilgilendirilmesini sağlamak ve etik kuralların uygulanmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Uzmanlaşmayı pekiştirme Türkiye’nin en acil çözüm bekleyen iki temel sektörü olan eğitim ve sağlık alanında kamuoyunu tarafsız ve doğru bilgilendirmek yaşamsal önem taşıyor. Bu da iletişim konusunda eğitim almış, eğitim ve sağlık alanında uzmanlaşmış habercilerin varlığıyla mümkün oluyor.

ESAM, bu iki alanda uzmanlaşmaya destek vererek, rutin toplantılar düzenleyerek haberlerin kalitesinin artırılmasında etkin rol oynuyor.

ESAM temsilcileri hem bakanlıklar düzeyinde, hem meslek örgütleriyle yapılan toplantılarda hem de özel sektörün düzenlediği etkinliklerde bu önemli konuyu vurguluyor. Eğitim ve sağlık alanında görev yapan kurumlar etkinliklerini uzman habercilerle paylaştıklarında yayınlanan haberlerin farklılığına sık sık şahit oluyor ve bunu dile getiriyorlar. Haber kaynaklarının habere ve haberciye yaklaşımı ESAM, üyelerinin yanı sıra haber kaynaklarının habere ve haberciye yaklaşımını da önemsiyor.

Bu amaçla haber kaynaklarının da eğitimine katkıda bulunuyor. Habercilerle nasıl diyalog kurulur, ne haberdir, ne haber değildir, bir olay medyayla nasıl paylaşılır başlıklarında hem bireysel hem de kurumsal anlamda sosyal bir danışmanlık hizmeti veriyor. Eğitim ve sağlık alanındaki kamu ve özel kurumlar yapacakları etkinliklerin medya tarafından nasıl değerlendirileceği konusunda şüpheye düştüklerinde muhakkak ESAM’a başvurarak görüş alıyorlar.

Özellikle son yıllarda en tartışmalı konuların başında gelen ilaç firmalarının halkla ilişkilerini yürüten kurumlar etik bir biçimde medyada haberlerinin yer alabilmesi için düzenli olarak ESAM’la bağlantı kuruyorlar. Etik sorunların çözümüne katkı Uzman haberciler, haber üretirken sık sık etik sorunlarla karşılaşıyor.

Haberci haber kaynağı arasındaki çizginin nerede olmasıyla ilgili kavram karışıklığı yaşanıyor. ESAM etik ilkelerin uygulanmasıyla ilgili olarak da görevini yerine getiriyor. Hem üyelerini hem de haber kaynaklarını bu konuda yaşanan sorunlarla ilgili bilgilendiriyor ve çözüm yollarını da öneriyor. Bu çabalar sonucunda haber hedefli olmayan yalnızca belli bir ürünün, kişinin, kurumun reklamına dönük toplantı sayısında azalma olduğu gözleniyor.