SAĞLIK LİNKLERİ

Sağlık Bakanlığı
www.saglik.gov.tr

Türk Tabipleri Birliği
www.ttb.org.tr

Türk Eczacılar Birliği
www.teb.org.tr

Türk Dişhekimleri Birliği
www.tdb.org.tr

İstanbul Tabip Odası
www.istabip.org.tr

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
www.ieis.org

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği
www.afid.org.tr

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası.
www.ses.org.tr

EĞİTİM LİNKLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı
www.meb.gov.tr

Yükseköğretim Kurulu
yok.gov.tr

AB Et.ve Gençlik Prog. Mrk. Bk.
www.ua.gov.tr

Eğitim-Sen
egitimsen.org.tr

Türk Eğitim Sen
www.turkegitimsen.org.tr

Eğitim-Bir Sen
www.egitimbirsen.org.tr

Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği (Yurtdışı Eğitim Acentaları)
www.ued.org.tr

British Council
www.britishcouncil.org.tr
www.educationuk.org.tr

Öğrenci Servisleri
www.okulservis.com
www.ogrenciservis.com

Özel Dershaneler Birliği
www.ozdebir.org.tr

Türkiye Özel Okullar Birliği
www.ozelokullardernegi.org.tr

Özel Yabancı Dil Kursları Derneği
www.ozdilder.org.tr

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu)
www.tubitak.gov.tr

TBA (Türkiye Bilimler Akademisi)
www.tuba.gov.tr

YÖRET (Yüksek Öğretimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiş. Vakfı)
www.yoret.org.tr

Türk Dil Kurumu
www.tdk.org.tr

MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü
www.tusside.gov.tr

Türkiye Yayıncılar Birliği
www.turkyaybir.org.tr

Beyaz Nokta Vakfı
http//www.beyaznokta.org.tr

Türkiye Zeka Vakfı
www.tzv.org.tr

Çağdaş Eğitim Vakfı
www.cev.org.tr

TGC (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti)
www.tgc.org.tr

TGS (Türkiye Gazeteciler Sendikası)
www.tgs.org.tr

Eğitim Haber
www.egitimhaber.com