ESAM-SAĞLIK MESLEK ODALARI BULUŞMASI

23.2.2007


Geceye odaları temsilen İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Özdemir Aktan, Oda Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen ve yönetim kurulu üyeleri; İstanbul Dişhekimleri Odası adına Başkan Mustafa Düğencioğlu, Oda Genel Sekreter Ahmet Gürbüz ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Eczacı Odası adına, Oda Genel Sekreteri Ecz. Semih Güngör; İstanbul Veteriner Hekimler Odası adına Oda Başkanı Dr. Murat Aslan ve Genel Sekreter Seyhan Özavcı katıldı.

SAĞLIKTA TORBA YASANIN PROTESTO EDİLMESİ

İstanbul Taksim Hill Otel’de düzenlenen toplantıda İstanbul Tabip Odası adına konuşan Genel Sekreter Dr. Hüseyin Demirdizen, konuşmasında ağırlıklı olarak geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edilen ve “Torba Yasa” olarak adlandırılan “Bazı Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (5581 sayılı kanun)un etkilerinden söz etti. Bu yasanın hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük-ekonomik haklarına darbe indirdiğini söyleyen Dr. Demirdizen, sağlıkta dönüşüm programının ve program kapsamında TBMM’den geçen “Torba Yasa”nın protesto edileceğini söyledi.

ECZACI OLMAYAN KİŞİLERİN ECZANE AÇABİLMESİ

İstanbul Eczacı Odası adına konuşan Oda Genel Sekreteri Ecz. Semih Güngör, 2006 yılının hem sağlık sektörü hem de eczacılar için sorunlarla dolu bir yıl olduğunu ifade ederek, 6197 sayılı yasa tasarısının bu sorunların başında geldiğini söyledi. Güngör, TBMM’de bekleyen yasa değişikliğinin yeni sorunlara yol açacağını belirterek, “Eczacı olmayan kişilerin eczane açması yolunda çalışmalar var. Serbest eczane alanının ticaret halinedönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. Yeni yasa tasarısı 1262 sayılı da ortadan kaldırmayı hedefliyor. Oysa 1262 sayılı yasa, ilaçlarınh eczane ve ecza depoları dışında satılmasını yasaklıyor. İlacın fiyatırnın belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı’na yetki veriyor. Bu yasa kalkarsa, ilacın fiyatı serbest piyasa koşullarında belirlenir. Yine yasa ilacın halka reklamını yasaklıyor. Yasa kalkarsa, ilaçta reklamı yapılarak satılan bir meta haline gelir. TBMM’de bekleyen yasanın geri çekilmesi gerekir” diye konuştu.

İLAÇ ALIMLARINDA ÇİFTE STANDART

Semih Güngör, ilaç alımlarında çifte standardın kaldırılmasını, ilaç firmalarının en büyük alıcı konumundaki kamu kuruluşlarına yaptıkları iskontoların, eczanelere yapılmaması durumunda, ilacı cebinden para vererek satın alan halkın zarar gördüğünü ifade etti. Güngör “İlacın fiyatı tek olmaladır” dedi. Güngör kan ve kan ürünleri ile ilgili olarak piyasada yaşanan sıkıntının nedeninin, bu ürünler yeterli
karlılık getirmediği için ithalatçı firmaların, yetersiz ithalat yapmalarından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

HALK SOSYAL GÜVENCEYE RAĞMEN DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNDEN YARARLANAMIYOR

İstanbul Dişhekimleri Odası adına konuşan Genel Sekreter Ahmet Gürbüz, 6 bin kayıtlı dişhekimi bulunduğunu ifade ederek, kamunun diş hekimliği hizmetini özelden satın almasını desteklediklerinin altını çizdi. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan 355 dişhekimi olduğunu belirten Gürbüz, sosyal güvenlik hakları içinde bulunmasına rağmen sadece halkın %2-3’ü dişhekimliği hizmetinden yararlanabiliyor. Kalanlar bu hizmeti kendi cebinden ödeyerek alabiliyorlar” dedi. Gürbüz, eczacıların “muvazaalı eczane” sorunlarına benzer şekilde kendilerinin de sahte diş hekimi sorunu olduğunu vurguladı.

İSTANBUL’DA KONTROLSÜZ ET KESİMİ YAPILIYOR

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Seyhan Özavcı da konuşmasında, hayvancılıkta kullanılan ilaçların kontrolsüz satıldığına dikkat çekerek, “İlaç firmaları hayvan yetiştiricilerin evlerine kadar giderek ilaçlarını satıyorlar. Bu hayvanlarda kullanılan ilaçlar yüzünden hormon kalıntıları olan gıdalar mutfaklarımıza kadar giriyor” dedi. Et parçalama ünitelerinin Tarım Bakanlığı tarafından denetlendiğini ve sadece İstanbul’da 180 tane et parçalama ünitesinin, Tarım Bakanlığı’nın mesaisinin bittiği saatlerde çalışmaya başlayıp sabah işlerini bitirdiğini ve böylece kontrolsüz kesimlerin yapıldığını söyledi.
Toplantıda konuşan Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği Başkanı Sibel Güneş’ de, ESAM’ın eğitimli gazeteci, sağlıklı haber hedefiyle kurulduğunu söyledi. Yalnız gazetecilerin değil, haber kaynaklarının niteliğinin de haberin kalitesinde rol oynadığını işaret eden Güneş, “Medyaya bilgi veren haber kaynakları da ev ödevini iyi yapmalı. Sağlık alanındaki bir konunun halkın anlayacağı kadar anlaşılabilir, dününü, bugününü, yarınını iyi ortaya koyabilir olmasına özen gösterilmeli” dedi. ESAM yönetim kurul toplantıda sağlık meslek örgütlerinin gündemdeki konuları iyi bilen danışma kurulları oluşturmasını ve bu isimleri sağlık habercileriyle paylaşmalarını istedi.