buy ugg boots ugg boots tall watch movies buy wow gold ugg sale ugg boots sale cheap wow accounts cheap wedding dresses louis vuitton cheap ghd sale ugg sale uk ugg boots cheap china tour
EĞİTİM VE SAĞLIK MUHABİRLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
1991 İSTANBUL


Amaç
Dernek eğitim ve sağlık alanında ülke genelinde görev yapan, basın, radyo ve televizyon muhabirlerinin bu görevleri sırasında eğitime, sağlığa, azami hizmet yapmayı, halkın, eğitim ve sağlık sorunlarının en iyi şekilde araştırılması çözümler önerilmesi ve kamuya duyurulmasını ve bu yönde üyelerini yetiştirmeyi, bilgilendirmeyi, üyeler arasında mesleki ve sosyal dayanışmayı sağlamayı ve gazetecilik mesleğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Dernek bu amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

Başta eğitim ve sağlık alanında çalışan gazeteciler olmak üzere gazetecilerin mesleklerini daha kolay icra etmelerini sağlar.

Gazetecilerin birbirlerini daha kolay tanımalarını, aralarındaki mesleki dayanışmayı gerçekleştirmek için faaliyette bulunur.

Üyelerinin ve ailelerinin her türlü eğitim ihtiyacını, mesleki gelecekleri için gerekli eğitimi almalarını sağlar.

Üyelerinin sağlıklarını koruyucu çalışmalarda bulunur, tedavileri konusunda yardım eder.

Çeşitli konularda kamuoyunu aydınlatmak, bilgi alışverişini sağlamak için yarmalar, konferanslar, gösteriler düzenler. Sergiler, kütüphane, kulüp ve lokaller açar. Gazete, dergi, kitap, bülten ve broşürler yayınlar.

Basın mesleğinin onurunu, şerefini saygınlığını korumaya, gelişmesini sağlayamaya özen gösterir.
  Üye Girişi
Kullanıcı adı
Şifre
  Duyurular
ESAM'dan yeni TCK'ya tepki
ESAM Tüp Bebek Bildirgesi